Kościanki

Zupełnie zdeformowany barbarzyńską socjalistyczną przebudową z około 1950 roku dwór nie zachował z zewnątrz żadnych cech „stylu” szwajcarskiego, który nadał mu w 1884 roku znany architekt Zygmunt Gorgolewski. Jedynie we wnętrzu zachowały się pozostałości dawnego wystroju i wyposażenia. Pierwotny dwór wzniesiony został w 1854 roku. Niegdyś w dworze w Kościankach, siedzibie rodziny Nowina-Hulewiczów, bywało wiele znanych osób, szczególnie ze świata kultury i sztuki, by wspomnieć Przybyszewskiego, Reymonta czy Zegadtowicza. Stąd wywodzit się i tu spędził znaczną część życia Jerzy Hulewicz (1886-1941), pisarz, malarz, wydawca, teoretyk polskiego ekspresjonizmu, redaktor wychodzącego w Poznaniu w latach 1917-1922 czasopisma literacko-artystycznego „Zdrój”. Brat Jerzego Hulewicza, Witold (ur. 1895), aktywny wraz z Jerzym w wielu stowarzyszeniach kulturalno-społecznych, współzałożyciel „Zdroju”, redaktor „Tygodnika Wileńskiego”, został rozstrzelany przez Niemców w Palmirach w 1941 roku. W dwa tygodnie po straceniu Witolda zmarł na serce Jerzy. Kościanki należały do Hulewiczów od 1831 roku do okresu międzywojennego. W 1930 roku właścicielem Kościanek był Jerzy Hulewicz. Majątek w 1926 roku liczył 315 hektarów.

Właściciele Wróblewa

Wróblewo występuje w dokumentach od XIV wieku, kiedy to w 1387 roku prawował się Mrokota z Wróblewa z Wojciechem Radwankowskim, a w następnych latach Januszek z Wróblewa z mieszczaninem Wojtkiem i z Arkamboldtem z Orła. W XVI wieku mieli tu działy Przestawscy i Punińscy. Od połowy XVIII wieku aż do drugiej wojny światowej własność Kwileckich. Właścicielem Wróblewa był między innymi Franciszek Antoni Kwilecki (1725-1794), poseł na Sejm Czteroletni, konfederat barski, kasztelan kaliski i poseł Rzeczypospolitej w Berlinie. Po nim Wróblewo objął jego syn Antoni Maciej, ożeniony ze znaną pamiętnikarką Wirydianną z Radolińskich, córką fundatorki Siernik, późniejszą żoną generała Fiszera, adiutanta Kościuszki. Antoni Maciej Kwilecki od 1789 roku, po ojcu, starosta wschowski, szambelan króla Stanisława Augusta, uczestnik insurekcji kościuszkowskiej, miał syna Józefa (1791-1860), kapitana wojsk polskich, szambelana pruskiego, który w 1816 roku otrzymał tytuł hrabiowski. Był on kolejnym dziedzicem Wróblewa. Hrabia Józef Kwilecki utworzył z Wróblewa ordynację, a nie mając syna, za zgodą królewską przekazał ordynację wróblewską, tytuł hrabiowski i nazwisko swemu wnukowi po córce Ludwice zamężnej z hrabią Albinem Węsierskim. Tak więc następnym właścicielem i ordynatem na Wróblewie był hrabia Zbigniew Węsierski-Kwilecki (1839-1907), a po jego śmierci syn, hr. Józef Adolf Węsierski-Kwilecki (1897-1928). Po jego z kolei śmierci Wróblewo wróciło do starszej linii Kwileckich z Kwilcza. Żoną ostatniego ordynata Przemysława jest Teresa ze Starzeńskich Kwilecka.

Wróblewo

Dla Zbigniewa Węsierskiego-Kwileckiego i jego świeżo poślubionej żony Izabelli z Bnińskich, bezpośrednio po ich ślubie w 1864 roku, znany architekt Stanisław Hebanowski, twórca między innymi pałaców w Posadowię, Nowej Wsi koło Wronek czy w Tarcach, wzniósł ten bardzo reprezentacyjny, eklektyczny – z przewagą elementów klasycyzujących i renesansowych – pałac, piętrowy, o licznych wykuszach i ryzalitach, w tym dwu okazałych ryzalitach na osi obu dłuższych fasad. Urozmaiceniem bryły jest jakby wkomponowana w bryłę kwadratowa wieża. Całość nakryta niemal płaskimi dachami. Wewnątrz okazała klatka schodowa.

Tuż obok pałacu neogotycka kaplica, a przed nią dwie barokowe postaci świętych. W 1939 roku Wróblewo należało do ordynata Przemysława Kwileckiego. Całość dóbr ordynacji wróblewskiej w 1926 roku liczyła 3917 hektarów.

Wonieść

Efektowny dwór czy raczej pałac wzniesiony w 1900 roku, eklektyczny, o skomplikowanej bryle, nawiązujący częściowo do renesansu północnego, częściowo do baroku, piętrowy, z wysokim szczytem umieszczonym powyżej wielkiego arkadowego okna nad wejściem do budynku. Liczne wykusze, wieżyczki i okna w dachu wzbogacają bryłę budynku. Bardzo dobry poziom architektury i architektonicznego detalu wskazują na dobrą firmę, zapewne berlińską, która zaprojektowała pałac i potem projekt ten zrealizowała.

Wonieść występuje w dokumentach co najmniej od 1258 roku, kiedy to należał do benedyktynów lubińskich. WXIX wieku przez krótki czas własność rodziny von Beyer, następnie Bojanowskich i od 1864 roku znanej niemieckiej rodziny von Wedemeyer.

W 1939 roku Wonieść stanowił własność Niemki Elżbiety von Wedemeyer. Majątek w 1926 roku liczył 715 hektarów.

Nałęczowie Szamotulscy

Szamotuły występują w dokumentach co najmniej od 1231 roku, kiedy ich właścicielami byli Nałęczowie Szamotulscy. W XV wieku własność Dobrogosta i Wincentego Szamotulskich. Wraz z ręką Katarzyny Szamotulskiej w 1513 roku przeszły na Łukasza Górkę, kasztelana poznańskiego. Po Górkach należały do Rokossowskich, w XVII wieku do Kostków, Łąckich i Kąsinowskich, a w latach 1720-1837 do Mycielskich. Później dobra szamotulskie przeszły w ręce pruskiego następcy tronu Fryderyka Wilhelma, a następnie książąt Sachsen-Coburg-Gotha. W okresie międzywojennym były własnością Skarbu Państwa. Najciekawszy okres w dziejach Szamotuł to wiek XVI i połowa wieku XVII. W tym czasie wielu szamotulan pobierało nauki na Akademii Krakowskiej. Wśród nich wymienić należy Szymona, profesora medycyny w Krakowie; Grzegorza, prawnika i profesora tejże Akademii (zm. 1541), a od 1533 roku rektora Akademii Lubrańskiego w Poznaniu; Wacława, kompozytora i nadwornego kapelmistrza króla Zygmunta Augusta. Ze szkockiej rodziny osiadłej w Szamotułach pochodził również Jan Jonston (1603-1675), sławny w całej Europie lekarz i przyrodnik.

zagadanienia dwor brody plawin piotrkowice kolaczkowo gorka duchowna b 2 zagadanienia dwor b 2 siekowo morkowo koszuty gluchowo niemieczkowo b 3 zagadanienia dwor b 3 baby jeziorki komorze przybyslawskie lipnica mszczyszyn b 4 zagadanienia dwor b 4 galazki wielkie lubaszcz olszowa recz szurkowo b 5 zagadanienia dwor b 5 zolcz tulce rakowka krzycko male chwaliszewo b 6 zagadanienia dwor b 6 kuchary przysieka wojnowice zbechy samostrzel b 7 zagadanienia dwor b 7 koscianki wlasciciele wroblewa wroblewo woniesc naleczowie szamotulscy b 8 zagadanienia dwor b 8 baszta halszki szamotuly sulejewo pudliszki osiek b 9 zagadanienia dwor b 9 wlasnosc kornika ciekawa rezydencja kornik bialotul trzebosz b 10 zagadanienia dwor b 10 borzewscy przygodzice pozarowo dzierznica gasawy b 11 zagadanienia dwor b 11 popowo wszolow rogowo galowo fabianow b 12 zagadanienia dwor b 12 korzkwy orla procyn zerniki miedwin b 13 zagadanienia dwor b 13 mielzynscy chobienice strzeszki suchary rod wezykow b 14 zagadanienia dwor b 14 zalesie witoslaw tarnowo paluckie starezyn prusim b 15 zagadanienia dwor b 15 bieczyny dabki glugowiec myszkowo przylepki b 16 zagadanienia dwor b 16 jankowscy jankowice helenowo gutow nazwa palacu b 17 zagadanienia dwor b 17 chlapowscy wlasnosc kosciana bonikowo boczkow czarnotul b 18 zagadanienia dwor b 18 czarnotki ciolkowscy ciolkowo tworca palacu gola b 19 zagadanienia dwor b 19 gorkowie grabonog wegorzewo sobiejuchy smogulecka wies b 20 zagadanienia dwor b 20 skoraczewscy skoraczew przebedowo lacko czarnuszka